You are here: Home > Legendy > Wschodnie skrzydło

Wschodnie skrzydło

Po wschodniej stronie skrzydła północnego zostało częściowo zlokalizowane skrzydło wschodnie, z którego odsłonięto jedynie fragment kamienno-ceglanego fundamentu ściany północno-wschodniej. Dotychczasowy stopień rozpoznania uniemożliwia przedstawienia jego rozmiarów. Możemy natomiast stwierdzić, że było podpiwni­czone i miało ponad 6 m szerokości i ponad 30 m długości. Grubość ścian w partii fundamentowej wynosiła około 2 m i wykonano je w technice łączonej kamienno- ceglanej na zaprawie wapiennej. Murowane wejścia do piwnic z koleb owymi i krzy­żowo-żebrowymi sklepieniami oraz ceglanymi posadzkami znajdowały się od strony wybrukowanego dziedzińca (zachodniej). Na parterze i wyższych kondygnacjach były pomieszczenia gospodarcze, izby, refektarze i inne sale z ceglanymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi i kolebowymi spływającymi na rzeźbione wsporniki i półokrą­głe służki. W zwieńczeniu i splotach sklepień umieszczone były zworniki z płasko­rzeźbami, zapewne Najświętszej Marii Panny, patronki Zakonu, i świętych otacza­nych szczególną czcią. Na tynkowanych ścianach widniała wielobarwna polichromia z ornamentem roślinnym i scenami biblijnymi z Nowego i Starego Testamentu. W oknach lśniły w słońcu kolorowe witraże, które w połączeniu z barwnymi witrażami tworzyły charakter wnętrz. Posadzkę stanowiły prostokątne, kwadratowe i w formie rombu glazurowane wielobarwne płytki ceramiczne. Na ścianie pod okapem biegł gzyms z głębokim reliefem geometrycznym, którego kilka płytek znaleziono w czasie eksploracji wykopu. Skrzydło to podobnie jak i północne przykrywał stromy dach dwuspadowy kryty dachówkami typu mnich – mniszka.

W czasie eksploracji zasypiska piwnicy znaleziono liczne ułamki różnobarwnych gla­zurowanych płytek posadzkowych, ułamki szkieł witrażowych, fragmenty żeber sklepiennych, reliefowanych płytek gzymsowych, naczyń glinianych i szklanych, noże żelazne, kafle piecowe garnkowe i płycinowe, groty strzał kuszy, okucia budowlane i gwoździe.

Comments are closed.