You are here: Home > Legendy > Wierzba na grobie

Wierzba na grobie

W Śliwicy, gm. Rychliki, po prawej stronie wylotu drogi w kierun­ku Pasłęka (ok. 300 m) na wschód od wsi, na szczycie skarpy schodzącej na południe ku łąkom i polom, znajduje się stary, niemiecki cmentarz. Z tym cmentarzem wiąże się legenda, za­rejestrowana w 1913 r. w Centralnym Archiwum Podań Ludo­wych w Królewcu (Zentralarchiy der Deutschen Volkserzahlung -Nr 537hs):

„Na cmentarzu w Sliwicy znajduje się stara, mocno pochylona wierzba. Gdy zimą 1812 r. resztki napoleońskiej Wielkiej Armii wracały z Rosji przez Prusy Wschodnie na za­chód, mały oddział przybył także do Śliwicy. Tutaj zmarł jeden z dwóch braci Francu­zów – oficerów armii napoleońskiej.

W czasie pogrzebu oddział francuski stacjonujący we wsi został nagle zaatakowany przez nieprzyjacielską konnicę i zmuszony do ucieczki. Brat zmarłego stwierdził nagle, że nie oznaczył w żaden sposób grobu. Szybko wsadził więc do ziemi gałązkę wierzby. Z czasem wyrosła tu okazała „płacząca wierzba okalająca mogiłę”.

Dzisiaj trudno znaleźć cokolwiek na tym zarośniętym i opuszczonym cmentarzu. Oka­załe drzewa szumią nad resztkami mogił i gdyby umiały mówić, zapewne powiedziały­by wiele nie tylko o nieznanym oficerze armii francuskiej, ale także o dawnych miesz­kańcach majątku szlacheckiego Śliwice, jak również o ciekawych i tragicznych losach jego ostatnich właścicieli – rodu von Perbandt.

Nieco dalej od tego cmentarza, w kierunku lasu, na niewielkim pagórku opodal prze­pływającej rzeczki Klepiny, zwanej przed wojną „Żmijówką”, znajduje się zdewasto­wany cmentarzyk dworski, gdzie pochowanych jest kilku członków rodziny von Per­bandt. Spoczywa tu m.in. Martin von Perbandt, który w wieku 22 lat zginął w 1942 r. w wojnie z ZSRR. Zwany był „ostatnim Sklode” rodu von Perbandt, gdyż wywodzili oni swoje pochodzenie od legendarnego Prusa „Sklode”, wzmiankowanego już w 1260 r. Spoczywa obok swojego wujka – Karla v. Perbandta, znanego malarza – pejzażysty, którego wysoko cenione obrazy można obejrzeć w muzeum w Oakland w USA. Tu również pochowany jest legendarny uczestnik wojskowych wypraw i ekspedycji kolo­nialnych do Sudanu i Abisynii, walk przeciwko „powstaniu bokserów” w Chinach i in.

Comments are closed.