You are here: Home > Legendy > Upiory na wygonie

Upiory na wygonie

Tam, gdzie wiedzie droga do Pręgowa, była kiedyś wiejska „dro­ga duchów””. Po obu jej stronach były szerokie rowy, a dalej, po stronie prawej, znajdował się pas jeszcze nie zagospodaro­wanej ziemi, porośniętej krzakami i zielskiem.

Przebywali tam zazwyczaj Cyganie oraz żebracy, którzy kiedyś przemierzali kraj o wiele częściej, niż dzisiaj. Szczególnie la­tem pustkowie to było dla nich najlepszym schronieniem. W czasie widnych, księżycowych nocy, widać tam było błyskające światełka i płomyki. W godzinie duchów elfy rozwieszały tu swoje sieci – aż do wybicia godziny pierwszej, wtedy wszystko milkło i słychać było tylko szelest liści i trzcin.

Szeroka, w porze deszczów prawie niemożliwa do przebycia droga, sprawiała okolicz­nym mieszkańcom wiele kłopotów. Dopiero w 1894 r., po zbudowaniu nowej drogi, upiory znikły.


Comments are closed.