You are here: Home > Legendy > Tajny dług Augusta Mocnego

Tajny dług Augusta Mocnego

W tajemniczych okolicznościach odbywało się spotkanie króla Augusta II Mocnego z elektorem brandenburskim Frydery­kiem III w Piszu, w czerwcu 1698 r. Wtajemniczeni powiadali, że rozmowy dotyczyły m.in. 300 tys. talarów długu, który król zaciągnął u Brandenburczyków.

Na naradzie w Piszu postanowiono, że oddziały elektora ob­sadzą Elbląg, który miał być gwarancją zwrotu długu przez Augusta II. Kilka miesięcy później oddziały brandenburskie, pod wodzą generała von Branda, stanęły pod murami Elbląga. Kto tylko był zdolny ¿o noszenia broni, stanął na murach w obronie miasta. Nie chciano wpuścić Bran­ie nburczyków, tym bardziej, że król Polski nakazał bronić miasta.

Niestety, przewaga zbrojna była po stronie generała Branda. Pomoc, obiecana przez crola, nie nadchodziła. Po miesięcznej obronie miasto musiało skapitulować. 10 li­stopada 1698 r. wojska elektora pruskiego wkroczyły do Elbląga.

August II zbyt cenił znaczenie i wierność Elbląga, żeby go zostawić w rękach elektora. ? u stanowił dać okup w postaci klejnotów koronnych.

Rozstawnymi końmi gnali gońcy królewscy z Krakowa przez Warszawę do Elbląga. Po otrzymaniu okupu wojska elektorskie opuściły Elbląg.

Ponownie zawarta umowa głosiła, że jeśli suma 300 tys. talarów nie zostanie spłacona, to otrzymane w zastaw klejnoty koronne staną się własnością elektora, a ponadto kroi upoważnia elektora do obsadzenia obszaru należącego do miasta aż do czasu.

Dopiero w 1826 r., na podstawie urzędowych zapisów, elblążanie udowodnili Prusakom, że już w roku 1773 dług Polski został przez miasto spłacony. Domagali się zweotu zabranych dóbr oraz dochodów miejskich. Wysyłali petycje w tej sprawie do : la pruskiego. Delegacje Elbląga długo wyczekiwały w pruskich przedpokojach królewskich.

Comments are closed.