You are here: Home > Legendy > Pięcioboczny budynek i wieża sanitarna

Pięcioboczny budynek i wieża sanitarna

W południowo-zachodniej części wzgórza odkryto kamienno-ceglane fundamenty budynku wzniesionego na planie nieregularnego pięcioboku, zorientowanego naj­krótszym bokiem o długości 2 m w kierunku zachodnim. Długość ścian wynosiła od 2  do 8,7 m a ich szerokość od 1,1 do 1,6 m. Stopę fundamentową wykonano z dwóch warstw dużych kamieni polnych układanych na zaprawie wapiennej a wyższe partie ścian z cegieł palcówek w wątku wendyjskim, najstarszym stosowanym w budowlach zakonnych. Budynek nie był podpiwniczony albowiem jego fundament znajdował się tylko około 1 m poniżej brukowanego dziedzińca zamku.

W odległości 3,2 m od południowej ściany budynku odsłonięto kamienno-ceglany fundament filara o długości 7,2 m i szerokości 3,2 m, usytuowany do niej równole­gle ścianą dłuższą. Wzniesiono go w wykopie wąskoprzestrzennym i posadowiono na głębokości 3 m poniżej pierwotnego poziomu terenu. Jego lica ścian są dość nieregu­larne, jednak z czytelnym układem warstwowym kamieni. W środkowej części ściany południowej znajdują się dwa pilastry wysunięte przed lico około 0,5 m, które wydłu­żają prostokątną wnękę wcinającą się w masyw bloku fundamentu. Miała ona 1,2 m długości i 0,6 m szerokości oraz zachowanej głębokości 1,5 m. Ściana północna tej wnęki schodziła ukośnie do dna w kierunku lica południowego. Służyła ona zapewne do odprowadzania wody i nieczystości z wyższych poziomów użytkowych.

Budynek pięcioboczny, który może stanowić dobudówkę do skrzydła południowego zamku, łączył się arkadą z odsłoniętym filarem tworząc ciąg komunikacyjny do wie­ży sanitarnej, której zapewne jeden filar (północny) odkryliśmy. Z pewnością dalsze badania umożliwią wyjaśnienie tego problemu. We wnętrzu budynku i w pobliżu filara znaleziono fragment cegły z obudowy kanału grzewczego, kilkanaście gwoździ, ułamki naczyń glinianych, nóż żelazny i fragmenty płytek posadzkowych.

Comments are closed.