You are here: Home > Legendy > Nowożytna zabudowa

Nowożytna zabudowa

Oprócz reliktów grodu pruskiego i zamku średniowiecznego odkryto również par­terowy budynek nowożytny, wzniesiony niemal na środku dziedzińca zamkowego, zapewne na przełomie XVII i XVIII w., który przetrwał do końca wieku XIX. Był on podpiwniczony i założony na planie prostokąta o wymiarach 8,1 x 9 m. Fundamenty o grubości 0,5 m wykonano z kamieni pochodzących z rozbiórki zamku układanych na zaprawie wapiennej, a posadowiono je niemal bezpośrednio na bruku dziedzińca zamkowego. W zachodniej części budynku znajdowała się piwnica na planie kwadra­tu o boku 4,1 m, przykryta sklepieniem koleb owym na gurtach, natomiast w części południowo-wschodniej druga, na planie prostokąta o wymiarach 3 x 2 m, również z takim sklepieniem. Obie połączone były przejściem w ścianie wschodniej piwni­cy większej. Wejścia do nich umieszczono w ścianie północno-zachodniej budynku i stanowiły je murowane schody, które naprawiano jeszcze pod koniec XIX w. stosując cegłę maszynową.

Na parterze budynku znajdowały się trzy izby i kuchnia, a od północno-zachodniej strony podcienienie wsparte na czterech drewnianych słupach; między środkowymi umieszczono szerokie schody prowadzące do sieni. Budynek wolnostojący przykry­wał zapewne dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną typu mnich – mniszka. Pełnił on funkcję domu mieszkalnego i być może stanowił siedzibę urzędnika sądo­wego.

Przedstawione w znacznym skrócie dotychczasowe wyniki badań archeologiczno- architektonicznych ukazały nam wielkość dzierzgońskiego zamku i jego fortyfikacji oraz częściowo rozplanowanie zabudowy zamku głównego. Dostarczyły również wie­je danych dotyczących wystroju wnętrz zamkowych, zastosowanych materiałów bu­dowlanych, uzbrojenia i życia codziennego jego mieszkańców na przestrzeni dziejów. Niż obecnie możemy powiedzieć, że przyczyniły się do poznania jednej z najstarszych – najpotężniejszych warowni krzyżackich, chociaż to dopiero początek zgłębiania jej dziejów.

Comments are closed.