You are here: Home > Legendy > Magiczna brama

Magiczna brama

Spośród wielu bram i wież obronnych, które w kompleksie swoich murów i umocnień posiadał średniowieczny Elbląg, do chwili obecnej przetrwała jedynie Brama Targowa. Pamięta ona stare dni Elbląga, dni chwały i grozy. Wraz z miastem przeżywała wzloty i upadki. Pamięta zdradzieckich knechtów krzyżackich, najazdy Szwedów i wojska Piotra Wielkiego, ścigającego Szwedów po zwycięstwie oręża rosyj­skiego pod Połtawą. Gościła barwną, buńczuczną armię Napoleona tuż po zwycięstwie pod Iławą. Widziała wynędzniałe niedobitki napoleońskie, wracające ze śnieżnej Rosji, serdecznie witała bohaterów Powstania Listopadowego. Widziała bojówki brunatnych nazistów, a potem wyzwoleńcze czołgi, znaczone czer­woną gwiazdą.

Po wiekach niewoli, miłością matczyną przyjęła żołnierzy polskich, wkraczających po wyzwoleniu do polskiego Elbląga. Pamięta jeszcze wiele innych, ważnych wyda­rzeń, niedostrzegalnych nawet dla wnikliwych historyków.

Zbudowana w roku 1319 z ciosanego kamienia, Brama Targowa różniła się znacznie od innych, początkowo drewnianych bram i wież obronnych. Nie posiadała żadnych ozdób ani ornamentów. Jej celem była obrona miasta i tylko zdolność obronna była brana pod uwagę. Nie zawiodła też swoich budowniczych. Pozostała zawsze wierna miastu, broniąc go przed każdą agresją. W 1639 r., za sprawą osiadłego w Elblągu, holenderskiego kupca Izaaka Spieringa, brama otrzymała duży, czarny zegar ze świe­cącymi z daleka, arabskimi cyframi.

W kompleksie umocnień obronnych miasta stanowiła – wraz z trzema zewnętrznymi, podobnymi do siebie bramami – potężny obiekt. Dla odróżnienia od bram zewnętrz­nych, też zwanych targowymi, mówiono o niej „brama wewnętrzna”. Na niej ostatecz­nie kruszyli sobie zęby agresorzy.

W pobliżu, po przeciwnej stronie wewnętrznego rowu, otaczajacego miasto, wzno­siła się wzmocniona przez dwie boczne wieże druga, zewnętrzna Brama Targowa. Środkowy szczyt wieży zewnętrznej zdobiła kamienna figura uzbrojonego rycerza, trzymającego w dłoni kulę, gotową do rzutu. Figura ta w późniejszych latach utraciła głowę i była z tego powodu przedmiotem licznych żartów…

Brama zewnętrzna oraz pozostałe wieże i umocnienia obronne zostały zburzone w roku 1772, po zajęciu Elbląga przez Prusaków. Pozostała tylko wewnętrzna Brama Targowa.

Comments are closed.