You are here: Home > Legendy > Kupieckie otrzęsiny

Kupieckie otrzęsiny

Jednym z największych i najstarszych spichrzów, zbudowanych na elbląskiej Wyspie Spichrzów, był „Król” Nazwa ta budziła zrozumiałe zainteresowanie wśród kupców, odwiedzających Elbląg oraz żeglarzy, zawijających do portu. Zastanawiano się, co było powodem nadania spichrzowi tej nazwy.

Na Wyspie Spichrzów, niedaleko od mostu, leżał ongiś olbrzy­mi głaz. Obok niego prowadziła droga, wiodąca z miasta na wyspę, do kantorów, magazynów, składów. Często przechodzili tędy kupcy korzenni, sukiennicy, właściciele składów handlowych, okrętnicy, praktykanci handlowi oraz uczniowie z elbląskich domów kupieckich. Ci ostatni, : rzechodząc koło głazu, rzucali trwożne spojrzenia na kamień i jego najbliższe oto- zenie. Bo starym zwyczajem, każdy uczeń kupiecki musiał przejść okres nauki, połą- rzony z wyzwoleniem. Wyzwolenie zaś było poprzedzone tzw. „królowaniem”.

Kiedy praktykanci kupieccy, stojący wyżej w zawodowej hierarchii od uczniów, do­ił rywali się, że uczeń kupiecki z któregoś domu handlowego zostaje wyzwolony i przechodzi w poczet praktykantów, robili zasadzkę koło głazu. Chwytali przechodzącego, nie spodziewającego się napaści wyzwoleńca, kładli go na głazie i bili lepszego nowymi prętami tak długo, aż się nieborak wykupił postawieniem piwa w którejś pobliskich gospód.

Zwyczaj ten – od którego oczywiście pochodzi nazwa wspomnianego spichrzami „królowaniem”; dopiero po jego spełnieniu delikwent mógł być przyjęty do trona praktykantów. Zyskiwał też prawo do czynnego uczestnictwa w następnym ¿rolowaniu” ucznia…

Kupieckie „królowanie” zostało po raz pierwszy zakazane przez Radę Miejską w 1732 Zwyczaj ten był już jednak zbyt silnie zakorzeniony, aby można go było zlikwidować jednym zarządzeniem. Uchwała Rady Miejskiej spotkała się z żywym protestem kupców, którzy traktowali zakaz „królowania” jako zamach na odwieczne obyczaje gidii i bractw kupieckich.

Warto tu dodać, że kupieckie „królowanie” było praktykowane wyłącznie w Elblągu.

Comments are closed.