You are here: Home > Legendy > Historia o cudzie braniewskim i obrazie Świętej Trójcy

Historia o cudzie braniewskim i obrazie Świętej Trójcy

W czasie wojny polsko-szwedzkiej trzej szwedzcy żołnierze zobaczyli na drzewie wiszący obraz i zabawiali się, strzelając do niego jak do tarczy.

Gdy trzy kule przeszyły obraz, natychmiast z powstałych ot­worów wypłynęła ciecz, podobna do krwi.

To niezwykłe wydarzenie zostało potwierdzone przez wiary­godnych świadków, zarówno ze strony mieszkańców miasta, jaki szwedzkiej armii.

Wieść o tym rozeszła się po okolicy i dotarła do stacjonującego w pobliżu Braniewa królewicza Władysława, późniejszego króla Polski, który rozkazał zdobyć obraz. Na ego życzenie obraz przewieziono do Warszawy, gdzie pozostał na Zamku Królew­skim przez czterdzieści lat.

Po wycofaniu się z Braniewa oddziałów szwedzkich coraz więcej osób pielgrzymowa­ło do miejsca cudownego wydarzenia w Braniewie.

W 1631 r. jezuici wybudowali małą kapliczkę, którą w latach 1665-1668 powiększo­no do wielkości kościoła.

Tan Kazimierz postanowił, że w swej dziedzicznej majętności wzniesie dla obrazu świątynię. Jednak jezuici braniewscy zwrócili się do biskupa kijowskiego o wstawien­nictwo u króla, by zwrócił obraz Warmii.

Król zgodził się, a uroczyste przeniesienie obrazu do nowo wzniesionej kaplicy na­stąpiło w 1672 r. Od tej pory przy cudownym obrazie miało miejsce wiele uzdrowień.

Comments are closed.