You are here: Home > Legendy > Elbląska prapremiera Szekspira

Elbląska prapremiera Szekspira

Pierwsze kontakty Elbląga z teatrem datują się na połowę wie­ku XVI, kiedy to uczniowie elbląskiego gimnazjum dali kilka przedstawień teatralnych.

Pierwsza grupa zawodowych aktorów – komediantów, jak ich wtedy powszechnie nazywano – odwiedziła Elbląg w roku 1605. Była to angielska grupa Johna Greena, znana już wów­czas mieszkańcom wielu miast Niemiec, Danii i Holandii. W swoim repertuarze miała komedie i tragedie z repertuaru ów­czesnego teatru angielskiego. Grali „Żyda Maltańskiego” i „Tragiczną historię dok­tora Faustusa” Marlowe’a, „Edwarda IV” Heywooda, „Starego Fortunata” Dekkora

i  inne. Najliczniej były jednak reprezentowane fragmenty sztuk Szekspira: „Kupiec Wenecki”, „Otello”, „Wesołe kumoszki z Windsoru” czy „Romeo i Julia”.

W sierpniu 1605 r., na zaproszenie angielskiej faktorii kupieckiej, trupa Greena przy­była do Elbląga i tu dala swój pierwszy występ. Program, prezentowany przez zespół, był wspaniałym przeglądem ówczesnej dramaturgii angielskiej z Szekspirem na cze­le.

Występy angielskich komediantów tak się spodobały ojcom miasta, że zaraz po przed­stawieniu z kasy miejskiej wypłacono aktorom 20 talarów nagrody.

Stare przysłowie mówi jednak, że laska pańska na pstrym koniu jeździ. Nie inaczej było z elbląskimi ojcami miasta. Na drugi dzień, pod wpływem swoich małżonek, oznali występy trupy Greena za zbyt frywolne i nie pozwolili na kolejne przedstawie­nia.

Trupa Greena opuściła Elbląg, udając się na zaproszenie Zygmunta III do Warszawy. Występy angielskich komediantów zostały bardzo przychylnie przyjęte przez króla i dwór. W drodze powrotnej z Warszawy, Green wraz ze swoim zespołem zatrzymał się ponownie, na kilka dni, w Elblągu. Nie otrzymali jednak zgody na publiczny występ. Dali jedynie mały, prywatny występ w domu jednego z miejskich rajców.

Dobrze przyjęto występ trupy Johna Greena w Królewcu, do którego zawędrowali Anglicy po wyjeździe z Elbląga. Księżna Maria Eleonora w dowód uznania dla ich cnnsztu aktorskiego kazała im wypłacić 70 guldenów nagrody.

Comments are closed.