You are here: Home > Legendy > Bogaty Strumień

Bogaty Strumień

Wieś Rychliki została założona przez Zakon Krzyżacki w 1310 r. W niedługim czasie, wraz ze Starymi Kusami i Buczyńcem, stała się uposażeniem i wsią czynszową Szpitala Świętego Du­cha w Elblągu. Stan elbląskiej zwierzchności nad Rychlikami utrzymał się do 1945 r. i wszystkie ważniejsze decyzje, łącznie z obsadą tutejszego proboszcza, zapadały w Elblągu.

Stara, niemiecka nazwa wsi to Reichenbach. Nazwa ta jest złożeniem: w języku niemieckim „Reich” – to bogaty, zamożny, a „Bach” – to stru­mień, potok, rzeczka. Nazwa Reichenbach prawdopodobnie nie ma charakteru topo­graficznego, mogła być tu „przyniesiona” przez kolonistów ze środkowych Niemiec. Jej dosłowne tłumaczenie zastosowali pierwsi polscy osadnicy, którzy przybyli tu po wojnie; z tego powodu do 1948 r. funkcjonowały dwie nazwy, najpierw „Zamożne”, a następnie „Potok”. Ta ostatnia utrwaliła się do dzisiaj w nazwie miejscowego leśni­ctwa.

Hermann Taube – dawny mieszkaniec Rychlik, organista i nauczyciel oraz autor pierwszej historii wsi z 1903 r., wywodzi tę nazwę od legendy mówiącej, że w dawnych czasach było tu dużo źródeł z przedniej jakości wodą, czego zresztą nie da się powie­dzieć obecnie. Jeden z mieszkańców wsi podaje, że przed 1945 r. mała struga, wypły­wająca ze stawu w centrum Rychlik w kierunku północnym, zwana była popularnie „Reike”, ale czyjej nazwa stanowiła pierwszy człon dawnej niemieckiej nazwy wsi?

Dawna niemiecka nazwa Rychlik przywędrowała tu zapewne wraz z pierwszymi ko­lonistami, ze środkowych Niemiec, gdzie jeszcze nie tak dawno naliczono około 22 miejscowości, zwanych „Reichenbach”.

Comments are closed.